PROCEDURA POSTĘPOWANIA  NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 W PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZIENICACH  W TRAKCIE PROWADZONYCH W ZAJĘĆ  W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM -> pobierz

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  DOTYCZĄCA  ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZIENICACH  W TRAKCIE PROWADZONYCH W ZAJĘĆ  W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM -> pobierz

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 -> pobierz

 

Skip to content