„LETNI CHILL OUT Z JEDYNKĄ 2024”
PÓŁKOLONIE 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH

 • ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, ul. Kościuszki 1

 • TERMIN:
  24.06.2024 – 05.07.2024
  10 dni: od poniedziałku do piątku;  czas: od godz. 9.00 do godz. 15.00;
 • MIEJSCE:
  obszar – PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – ul. Kościuszki 1;
  telefon do kontaktu: 48 614-53-70
 • WARUNKI PRZYJĘCIA:
  Zapisanie dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/ polega na:
  1. zapoznaniu z regulaminem ->pobierz
  2. wypełnieniu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku -> pobierz
  3. złożeniu oświadczenia o  drodze dziecka na półkolonię -> pobierz
  Wiek – dzieci urodzone w latach 2011 – 2016 (klasy 1 – 6)
  4. Uiszczeniu opłaty – 280 zł; /Uczestnik spoza gminy Kozienice 460 zł – w przypadku wolnych miejsc/
    Zarządzenie nr 68/2024 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 08.05.2024 w sprawie określenia wysokości opłat
  i terminów półkolonii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2024 
  5. Rekrutacja odbywa się w terminie 16.05. – 24.05.2024;
  – ogłoszenie dzieci przyjętych i nieprzyjętych na półkolonię – 28.05.2024;
  6. Wpłaty za półkolonię w terminie od 12.06. do 17.06.2024;
 • PROCEDURA OPŁATY
  – opłaty za półkolonię należy dokonać na rachunek: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach na konto bankowe:
  06 1240 5862 1111 0010 9577 0773
  w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz imię i nazwisko dziecka;
  przelewu należy dokonać w dniach 12.06. – 17.06.2024 r. 
 • ZAPISY I DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW:
  – zapisy trwają od 16.05. do 24.05.2024 r. w godz. 8.00 – 15.00
  – złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
  – złożenie oświadczenia o drodze dziecka na półkolonię;
 • INFORMACJE DODATKOWE:
  – dzieci mają zagwarantowane posiłki w ciągu pobytu /obiad, podwieczorek, napój/.
  – nie przyjmujemy dzieci na jeden tydzień półkolonii;
  – nie ma odliczenia za żywienie;
  – brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii
  w placówce;
  – warunek przyjęcia dziecka na półkolonię: brak zaległości w płatności za bieżące żywienie dziecka w placówce.

 

Skip to content