Magdalena Cichowlas

Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest od 1 września 2006 roku. Obejmuje dzieci z grup „0” i uczniów klas 1 – 3. Uczniowie kierowani są na zajęcia przez nauczycielki, po wyrażeniu zgody przez rodziców. Po dokonaniu diagnozy dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program logopedyczny, którego celem jest usunięcie istniejących zaburzeń mowy.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach /od 2 do 4 – wyjątkowo do 6 dzieci/, ponieważ praca logopedyczna wymaga indywidualnego kontaktu z dzieckiem. W przypadku usprawniania mowy grupy liczą do 6 osób.

Najczęstszą nieprawidłowością występującą u dzieci w wieku młodszoszkolnym jest brak realizacji głosek: sz, ż, cz, dż, r, stosowanie ich substytutów oraz brak realizacji dźwięczności.

Na zajęciach każde dziecko otrzymuje kartę pracy dostosowaną do indywidualnego problemu logopedycznego, następnie wykonuje ćwiczenia z logopedą, które później kontynuuje w domu samodzielnie lub z pomocą rodzica, według instrukcji zapisanej w karcie pracy.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, odnoszą sukcesy, słysząc poprawę w swojej mowie z chęcią ćwiczą. Do pracy wykorzystywana jest technologia komputerowa co podnosi rangę zajęć i wzbudza dodatkowe zainteresowanie. W zajęciach w roli obserwatora mogą uczestniczyć chętni rodzice, którym demonstrowane są rozmaite ćwiczenia przeznaczone do pracy w domu.

Skip to content