Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Kozienicach
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach
 informują, że dyżur wakacyjny pełnią:

  • w lipcu od 01.07.2021 r. do 30.07.2021 r.
  • Przedszkole Nr 3, ul . Głowaczowska 45
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, ul. Kościuszki 1
  • w sierpniu od 02.08.2021 r. do 26.08.2021 r.
  • Przedszkole Nr 5, ul. Batalionów Chłopskich 11

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny  będzie do pobrania ze stron internetowych placówek dyżurujących oraz z sekretariatu szkoły i przedszkola do którego uczęszcza dziecko od dnia 10 maja 2021r.

www.pp3kozienice.pl

www.przedszkole5kozienice.pl

www.psp1.kozienice.pl

Wypełniony wniosek  zgodnie  z  zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego należy złożyć (w przedszkolu/szkole), do którego obecnie uczęszcza dziecko do dnia 21 maja 2021r. do godz. 1500

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w przedszkolu /szkole macierzystej  w dniu 28 maja 2021 r.

Informacja o sposobie opłaty będzie udzielana przez intendentów przedszkoli macierzystych.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz zasad organizacji dyżuru wakacyjnego: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr75/2021 Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 28 kwietnia 2021 r. -> pobierz

Wniosek -> pobierz

Upoważnienie -> pobierz

Skip to content