Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Kozienicach

Zdjęcie_Marysia

Dyrektor Maria Sampolińska

Wicedyrektor Małgorzata Ordyńska

Skip to content