Wiesława Sitkowska
Małgorzata Baczyńska-Kordas

 : Poniedziałek 8:00-15:00
       Wtorek 8:00-14:00
       Środa 8:00-14:00
       Czwartek 8:00-14:00
       Piątek 8:00-14:00

Jednym z ogniw procesu dydaktycznego w naszej szkole jest biblioteka. Jest ona pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Biblioteka oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem. Realizowane są lekcje biblioteczne, konkursy, tematyczne wystawki propagujące czytelnictwo, spotkania z ciekawymi ludźmi, związanymi z naszym regionem. Każdego roku odbywa się uroczyste wprowadzenie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników naszej biblioteki. W roku szkolnym 2005/2006 w czytelni szkolnej powstało, finansowanie z funduszy unijnych, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej składające się z 4 stanowisk komputerowych.
Księgozbiór biblioteki liczy około 14 tysięcy woluminów: lektur, książek przygodowych, historycznych, fantastycznych, sensacyjnych i obyczajowych dla młodzieży, baśni, wierszy i opowiadań dla dzieci najmłodszych, encyklopedii, leksykonów, słowników. Księgozbiór podręczny jest wykorzystywany przez nauczycieli na lekcjach. Czytelnikami naszej biblioteki są nie tylko uczniowie ale także nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

W bibliotece rodzice mogą zapoznać się z podstawowymi dokumentami szkoły:
Statutem Szkoły
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
Programem Wychowawczym Szkoły

Biblioteka dysponuje czytelnią z ciekawym księgozbiorem podręcznym, encyklopediami multimedialnymi, stałym dostępem do internetu. Zbiory umożliwiają znalezienie informacji na każdy temat. Pomagamy w poszukiwaniu materiałów źródłowych, korzystaniu z internetu i księgozbioru podręcznego. Na bieżąco udzielne są porady, wskazówki, pomoc przy wyborze odpowiedniej lektury oraz obsłudze komputera.

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.
 2. Uczniom klas pierwszych wypożycza się książki od II semestru.
 3. Czytelnik odpowiada materialnie za zgubienie, zniszczenie lub poplamienie wypożyczonej książki.
 4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie, cicho i nie przeszkadzać innym.
 5. W bibliotece uczniowie nie mogą spożywać posiłków.
 1. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie.
 3. Czytelnik ma prawo do przedłużenia terminu wypożyczenia książki.
 4. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciele-bibliotekarza o wartość odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej.
 5. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela-bibliotekarza.
 1. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism, księgozbioru podręcznego oraz ze stanowisk komputerowych.
 2. Do czytelni wchodzimy bez plecaków i toreb.
 3. Obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
 4. Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel.
 5. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwania potrzebnych informacji w multimedialnych programach edukacyjnych oraz przygotowania materiałów na zajęcia lekcyjne.
Skip to content