Film profilaktyczny

Film profilaktyczny

Udział klas 7 i 8 w seansie profilaktycznym filmu „Amy” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Działania profilaktyczne sfinansowane są ze środków Gminy Kozienice.

Skip to content