Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Nareszcie nadszedł ten długo wyczekiwany, radosny i uroczysty dzień- Dzień Ślubowania i Pasowania na Ucznia. 26 października 2023 roku najmłodsi uczniowie z klas pierwszych zostali przyjęci do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach.Uczniowie klasy 1a pod opieką Pani Izabelli Antoniak- Bojdzińskiej oraz uczniowie klasy 1b pod opieką pani Lidii Szymańskiej z wielką radością, skupieniem i wzruszeniem, odświętnie ubrani, kroczyli po czerwonym dywanie, by dostąpić tego zaszczytu i wziąć „ślub ze szkołą”. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły- Karina Szczyrek, która powitała przybyłych gości: Panią Dorotę Stępień- zastępcę Burmistrza Gminy Kozienice, Panią Annę Delega- zastępcę Przewodniczącej Rady Rodziców, księdza Dariusza Sałka- proboszcza parafii pw. Świętego Krzyża w Kozienicach oraz uczniów, nauczycieli i rodziców. Następnie został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy. Uczniowie przedstawili część artystyczną, na którą składały się wiersze, piosenki oraz egzamin sprawdzający ich wiedzę, dotyczącą znajomości symboli narodowych i zasad ruchu drogowego. Nad przebiegiem uroczystości czuwały uczennice Samorządu Uczniowskiego- Aleksandra Krekora i Zuzanna Słowińska. „Kredka” wprowadziła pierwszoklasistów do „Krainy Magii i Kolorów”. Uroczystość miała wzniosły i patriotyczny charakter. Po prezentacji umiejętności i wiadomości, dzięki poprawnym odpowiedziom, dzieci udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystego aktu ślubowania. Najważniejszym momentem, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły uczniowie złożyli przysięgę. Ślubowali „ być dobrym uczniem, dbać o honor swojej szkoły, uczyć się dobrze, swoją postawą sprawiać radość nauczycielom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka”. Po ślubowaniu każdy Pierwszak dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia. Kolorowym ołówkiem z biało-czerwoną kokardą Pani Dyrektor- Karina Szczyrek i Pani Wicedyrektor- Małgorzata Ordyńska, wypowiadając słowa: „ Pasuję Cię na ucznia”, pasowały każde dziecko na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach. Po ceremonii pasowania z ust Dyrekcji Szkoły oraz zaproszonych gości wybrzmiały piękne życzenia skierowane do pierwszoklasistów. Uwieńczeniem całej uroczystości było wręczanie przez Dyrekcję Szkoły pamiątkowych książek oraz pierwszych dokumentów- legitymacji szkolnych. Słodkie upominki od Pani Doroty Stępień – zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice oraz wspólne, pamiątkowe zdjęcia stały się miłym dopełnieniem uroczystości.

Skip to content