25 październik Dzień Młodzieży PCK

25 październik Dzień Młodzieży PCK

Polski Czerwony Krzyż jest organizacją działającą w naszym kraju od 1919 roku. Jednym z obowiązków PCK jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie realizuje to zadania od 1921 roku, kiedy powstały pierwsze Szkolne Koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Od tego momentu rozwija się Ruch Młodzieży PCK. 25 października świętujemy Dzień Młodzieży PCK. Nasza szkoła włącza się w programy edukacyjne i profilaktyczne organizowane przez PCK, starając się od najmłodszych lat promować zdrowy styl życia, honorowe krwiodastwo, naukę pierwszej pomocy oraz starmy się brać czynny udział w akcjach i kampaniach pomocowych.

Skip to content