O ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH I NIE TYLKO – POGADANKA POLICJI Z UCZNIAMI

O ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH I NIE TYLKO – POGADANKA POLICJI Z UCZNIAMI

Odpowiedzialność prawna nieletnich jako sprawców czynów karalnych, przejawy demoralizacji, stalking – to niektóre z tematów poruszonych podczas pogadanki profilaktycznej, którą przeprowadzili policjanci z kozienickiej komendy z uczniami klas ósmych naszej szkoły.
W związku z pojawiającym się coraz częściej w szkołach na terenie całego kraju problemem stalkingu, funkcjonariusze przybliżyli tę tematykę uczniom. Mundurowi wyjaśnili pojęcie stalkingu oraz omówili jego formy i konsekwencje prawne, jakie grożą za uporczywe nękanie innej osoby oraz naruszenie jej prywatności. Uświadomili uczniów, że nękanie rówieśników, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się pod inną osobę, czy też obraźliwe komentowanie wpisów niesie za sobą poważne konsekwencje. Przekazali także podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przejawów demoralizacji. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami: nieletni, małoletni, czyn karalny czy też demoralizacja oraz dowiedzieli się, jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów i jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny.Wszystko to miało to na celu zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń i konsekwencji prawnych.Wizyta w szkole była także okazją do poruszenia problematyki narkotyków, dopalaczy i środków odurzających, a wszystko po to, by uświadomić młodzież, jakie zagrożenia pojawiają się wokół nich.
Serdecznie dziękujemy Panu młodszemu aspirantowi Adamowi Krawczakowi oraz Panu dzielnicowemu sierżantowi sztabowemu Adamowi Kolasie za bardzo ciekawe warsztaty.

Skip to content