Projekt „Hodowla ziół w szkolnym ogródku”

Projekt „Hodowla ziół w szkolnym ogródku”

Dobiega koniec cześć projektu „Hodowla ziół w szkolnym ogródku” realizowanego w ramach dotacji funduszy norweskich oraz EOG „szkoły dobrego klimatu”. Zajęcia były realizowane przez Panie Grażynę Wach, Dorotę Szczepkowska-Śmietankę, Monikę Skrzyńską, Lidię Szymańską, Marzenę Kultys, Edytę Wachnicką i Jolantę Zarańską. Przeprowadzone w naszej szkole od stycznia 2022 do czerwca 2023 roku. Brały w nim udział klasy 4a,4b,5a,7a,7b. Zajęcia miały na celu przede wszystkim zapoznanie uczniów z różnorodnością roślin na Ziemi, zrozumienie zależności między klimatem, a roślinnością, naukę uprawy ziół, oraz zastosowania ziół w różnych dziedzinach życia.
Przebieg projektu:
✅Na początku projektu, podczas pierwszych zajęć, uczniowie mieli możliwość zrozumienia skomplikowanej budowy roślin oraz poznania różnorodności w świecie roślin. Kolejne spotkania skupiały się na odkrywaniu bogactwa zapachów i kolorów w naturze, poznawaniu rodzajów gleby, wpływu klimatu na rodzaje gleby oraz omawianiu roślin pożytecznych i szkodliwych dla człowieka.
✅W trakcie kolejnych zajęć, tematem przewodnim były zioła – uczniowie poznawali ich budowę, rodzaje, oraz zastosowania. W szczególności skupiliśmy się na ziołach używanych jako przyprawy kuchenne i ich wpływie na zdrowie człowieka. W tym czasie rozpoczęliśmy także prace w szkolnym ogródku – uczniowie samodzielnie przygotowali skrzynie na zioła, a następnie przystąpili do sadzenia wybranych gatunków.
✅W kolejnym etapie projektu, dzieci kontynuowały pielęgnację ziół, obserwując ich wzrost i rozwój, dokumentując postępy za pomocą fotografii. Zajęcia te wpłynęły na wyrabianie u nich cierpliwości, sumienności i systematyczności.
✅W końcowej fazie projektu, uczniowie przygotowali album fotograficzny z roślinami z prowadzonej hodowli, a także poznali różne zastosowania ziół – w gastronomii, kosmetologii i medycynie. Przygotowali własne zdrowe napoje i potrawy z wykorzystaniem uprawianych roślin, wykonali maseczki na twarz z ziół, oraz zapoznali się z lekami ziołowymi dostępnymi w aptece.

Skip to content