Tereny zielone wokół PSP 1

Tereny zielone wokół PSP 1

Dnia 7 czerwca 2023 roku na terenie naszej szkoły ukończono budowę edukacyjnych stref zielonych. Teren wokół szkoły został pięknie zagospodarowany między innymi z Funduszy Norweskich pozyskanych przez Gminę Kozienice w ramach „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”.

Strefy zielone, to ogromna ilość różnorodnych krzewów i drzew, ale również ogródek dydaktyczny, z którego uczniowie będą mogli korzystać na lekcjach przyrody, biologii oraz zajęciach pozalekcyjnych. Ścieżki edukacyjno – sensoryczne oraz strefy relaksu cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Skip to content