„Witaj, majowa jutrzenko”

„Witaj, majowa jutrzenko”

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku – pierwsza w Europie i druga na świecie, była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków. Konstytucja uchwalona przez Sejm Czteroletni reformowała kraj, tworzyła podstawę nowoczesnego społeczeństwa, była jednym z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa polskiego. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom Polaków podtrzymać dążenia do niepodległości. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji – dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju, zostało na długi czas zawieszone. Przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku, ponownie zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku Święto Konstytucji 3 Maja jest oficjalnym polskim świętem narodowym.

Nasza szkoła uczciła ten wyjątkowy dzień akademią przygotowaną przez chór szkolny, uczniów klas IVa, Vb – pod kierunkiem nauczycieli: Wiolety Caban, Jacka Cichowskiego, Marii Pawelec i Ewy Izdebskiej.

Małgorzata Baczyńska-Kordas
Wiesława Sitkowska

Skip to content