Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

W ostatnich dniach w naszej szkole odbywały się warsztaty profilaktyczne sfinansowanie przez Gminę Kozienice w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Uczniowie klas: VB, VII A oraz VIIIA realizowali rekomendowany przez PARPA Program Profilaktyczno – Edukacyjny UNPLUGGN, którego głównym celem jest ograniczenie używania przez młodzież i dzieci substancji psychoaktywnych. W programie brali udział rodzice uczniów biorących udział w szkoleniu, dla których odbyły się warsztaty on – line. Uczniowie klas szóstych, oraz uczniowie klasy VIIB realizowali Program Profilaktyczno – Edukacyjny pn. ,,Kiedy czynności szkodzą „. Również nauczyciele zwiększali swoje kompetencje wychowawcze uczestnicząc w warsztatach dotyczących uzależnień behawioralnych. Najmłodsze dzieci z klasy I b nabywały umiejętności społeczne, oraz uczyły się prawidłowych zachowań w przypadku zagrożeń, realizując rekomendowany przez PARPA program wczesnej profilaktyki uzależnień ,,Cukierki”. Warsztaty przeprowadzili wykwalifikowani trenerzy – psychoterapeuci z firmy ,,Nowe HORYZONTY” Wrocław.

Skip to content