Konkurs Gminny „Znam to miasto”

Konkurs Gminny „Znam to miasto”

25 listopada 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji gminnego konkursu plastycznego pn. ,,Znam to miasto” pod hasłem ,,Kozienice w barwach jesieni”. W konkursie wzięło udział 13 placówek z gminy Kozienice- 9 szkół podstawowych i 4 przedszkola. Wpłynęło 44 prac. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami. Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom oraz nagrodę– książkę ufundowaną przez Urząd Gminy w Kozienicach. Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca– Monika Skrzyńska, Małgorzata Lewikowska i Edyta Wachnicka dokonała oceny prac plastycznych uczniów. Biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem, samodzielność, dobór techniki, oryginalność oraz estetykę wykonania przyznano następujące miejsca:

Kategoria klas ,,0”

1 miejsce

1.  Wojciech Szewc   PSP   Brzeźnica

            2.   Ignacy Pachocki   PP 1 ,, Pod Topolą”  Kozienice

            3.   Adam Lenarcik   PP 3  Kozienice

2 miejsce

      1.  Wiktor Świech   PP 1,,Pod Topolą” Kozienice

  • Blanka Skiba   PP 6  Świerże Górne
    • Anna Celuch   PP 5  Kozienice

3 miejsce

            1.   Maria Krześniak   PSP  Brzeźnica

2.   Milena Dzik   PSP Wólka Tyrzyńska

3.   Julia Wrześniak    PP 6 Świerże Górne

Wyróżnienie

            1.   Barbara Tęcza   PSP  Wola Chodkowska

            2.   Zofia Galińska   PP 5  Kozienice

            3.   Aleksandra Dubrawska   PSP  Ryczywół

            4.   Michał Balcerzak   PSP  Ryczywół

            5.   Małgorzata Gola   PP 3  Kozienice

            6.   Dagmara Czerwińska  PSP  Wola Chodkowska

Kategoria klas ,,1-3”

1 miejsce

            1.   Liliana Królikowska 2b   PSP 2 Kozienice

            2.   Lilianna Cebula 2a   PSP 4  Kozienice

            3.   Kaja Wiśniewska 2a   PSP 4  Kozienice

2 miejsce

            1.   Jan Woźny 2a PSP 1  Kozienice

            2.   Hanna Opińska 1b PSP 2  Kozienice

            3.   Maria Krawczyk 2a PSP 1  Kozienice

3 miejsce

            1.   Antoni Kutyła kl.1   PSP  Janików

            2.   Julia Jurkiewicz 3a   PSP 3  Kozienice

            3.   Nikola Krupa  1a  PSP 1  Kozienice

            4.   Marcel Szewc  kl.1   PSP  Brzeźnica

Wyróżnienie

            1.   Alicja Ślażyńska kl. 1 PSP 2  Kozienice

            2.   Janina Spólnik  1b  PSP 2 Kozienice

            3.   Krystian Czerwiński kl.3  PSP  Ryczywół

            4.   Konrad Stańczyk kl.3  PSP  Wola Chodkowska

            5.   Kornelia Siek  kl.1  PSP  Janików

            6.   Jakub Kalbarczyk  3c  PSP 3  Kozienice

            7.   Zofia Stępień kl.1  PSP  Wola Chodkowska

            8.   Agata Kaczkowska kl.1  PSP Brzeźnica

            9.   Alicja Tomaszewska kl.2  PSP Ryczywół

Kategoria klas ,,4-8”

1 miejsce

            1.   Wojciech Milcuszek 4c PSP 3  Kozienice

            2.   Lena Kulhawiec 6c  PSP 1  Kozienice

            3.   Blanka Madajczyk 6c  PSP 1  Kozienice

2 miejsce

            1.   Lena Koniarczyk 5a  PSP 1  Kozienice

             2.   Michał Wojdyr kl.6  PSP  Wola Chodkowska

             3.   Aleksandra Lewikowska 5a PSP 1  Kozienice

3 miejsce

             1.   Holtvianitsa Anastasia  7a  PSP 3  Kozienice

             2.   Mia Blam  6a PSP  Wola Chodkowska

wyróżnienie

             1.   Szymon Krawczyk  kl.6  PSP Brzeźnica

             2.   Emilia Lipska  kl.6  PSP  Brzeźnica

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Skip to content