Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości” – głosiła ustawa z 23 kwietnia 1937 roku.

Obecnie Święto Niepodległości jest dniem radości i integracji społeczeństwa polskiego. Nasza niepodległość została wywalczona w powstaniach narodowych i na frontach I wojny światowej, w codziennym działaniu Polaków-patriotów, którzy przez 123 lata niewoli, bronili polskiej kultury, zwyczajów i języka.

Pamiętajmy jednak, że patriotyzm to bohaterskie czyny w boju, ale także solidna nauka, uczciwe postępowanie i rzetelne wykonywanie zwykłych obowiązków. Narodowe Święto Niepodległości jest uroczyście obchodzone w naszej szkole. Podczas szkolnej akademii uczniowie klas: VI c, VIII c, VIII d – pod kierunkiem nauczycieli: Bogusławy Stawskiej i Jacka Cichowskiego – oddali cześć tym, którzy poświęcili życie za wolność i niepodległość. Oprawę plastyczną akademii przygotowała pani Maria Pawelec.

Skip to content