„Laboratorium przyszłości w naszej szkole”

„Laboratorium przyszłości w naszej szkole”

Zakup wyposażenia technicznego umożliwił wykorzystanie wiedzy potrzebnej w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie mają możliwość rozwijać swoje predyspozycje, zainteresowania techniczne i zawodowe, odkrywać talenty i pasje techniczne. „Laboratorium Przyszłości” stanowi nieodzowny element łączący kształcenie ogólne oraz zawodowe w przyszłości. Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji zajęć techniki, w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również w przygotowaniach do konkursów oraz ich realizacji. Nowoczesne urządzenia wykorzystane są głównie przy dokumentacji fotograficznej konkursów i wydarzeń szkolnych. Pomagają w rozwijaniu kompetencji przyszłości zarówno na zajęciach techniki jak również innych wspomagających kreatywne myślenie, poznanie nowych technologii i eksperymentów. „Laboratoria Przyszłości” przygotowują młodego człowieka do sprawnego, odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych urządzeń technicznych codziennego użytku oraz do radzenia sobie z ciągle zmieniającą się rzeczywistością techniczną.

Skip to content