Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

21 października 2022 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Tego dnia pierwszoklasiści zdali swój pierwszy szkolny egzamin i przyjęci zostali do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach.

Do uroczystości ślubowania uczniowie kl. I a i I b przygotowywali się od początku roku szkolnego po okiem wychowawczyń Edyty Wachnickiej i Moniki Skrzyńskiej. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia.

Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. Nie zabrakło też gości, była Pani Dyrektor Maria Sampolińska, Pani Wicedyrektor Małgorzata Ordyńska, Pan Wiceburmistrz Mirosław Pulkowski oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Uczniowie pierwszej klasy zaprezentowali swój program artystyczny. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Następnie pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczyli w ceremonii pasowania na ucznia, po której już oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Po pasowaniu panie Dyrektorki podarowały dzieciom książki ufundowane przez Radę Rodziców, a wychowawczynie rozdały uczniom pierwsze legitymacje szkolne.

Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Skip to content