Gminny konkurs „Brokułem po talerzu”

Gminny konkurs „Brokułem po talerzu”

Dnia 30.09.2022 w PSP nr 1 w Kozienicach został rozstrzygnięty gminny konkurs” Brokułem po talerzu „.

Konkurs składał się z trzech etapów. I etap to praca plastyczna: świat zbudowany z warzyw i owoców, II etap-wykonanie dania o odpowiedniej kaloryczności, zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania i III etap-test wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

Pomysłodawczynią i realizatorką tego przedsięwzięcia była Pani Dorota Śmietanka. Nagrody zostały ufundowane z dotacji funduszy norweskich oraz funduszy EOG” Szkoły dobrego klimatu”. Celem konkursu była popularyzacja zdrowego stylu życia wśród uczniów oraz wdrażanie do dbałości o zdrowie. W konkursie wzięło udział 28 uczniów ze szkół gminnych.

I miejsce zdobyła Zofia Piekarska 6c
II Mikołaj Jakubowski 6c,
III Wiktoria Krakowiak 6c z PSP nr 1.
Wszystkim uczniom gratulujemy ogromnej kreatywności i wiedzy. Była to ostatnia III edycja konkursu.

Skip to content