Szkolna akcja promująca prawa dziecka

Szkolna akcja promująca prawa dziecka

16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, zaś 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO, którego najważniejszym celem jest uwrażliwienie i przypomnienie, że każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, kulturę czy religię zasługuje na szacunek i akceptację.

Z tej okazji uczniowie klasie Va przygotowali piękne plakaty, które umieszczone zostały w różnych miejscach szkoły a przypominają one o tym, że wszyscy jesteśmy równi.

Kolejny bardzo ważny dzień – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, święto kładzie nacisk przede wszystkim na dobro dzieci i respektowanie ich praw. Dokument podkreśla, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia przysługują takie same prawa.

Z tej okazji uczniowie klasy Va wraz z wychowawcą zorganizowali szkolną akcję promującą poszczególne prawa wszystkich dzieci.

Skip to content