Warsztaty „Zdrowe żywienie -mądre myślenie”

Warsztaty „Zdrowe żywienie -mądre myślenie”

W dniach 27-30 września 2021 roku uczniowie klas trzecich, czwartych oraz ósmych uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez trenera fundacji „Nowe Horyzonty” pt. ,, Zdrowe żywienie -mądre myślenie”.

 Program profilaktyczny został sfinansowany przez GMINĘ KOZIENICE.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, poznali zasady prawidłowego odżywiania oraz wpływ aktywności fizycznej na dobrą kondycję młodego organizmu.

Skip to content