Sejm Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży

30 marca 2021 r. o rozpoczęła się rekrutacja do sesji SDiM w 2021 r. Temat tegorocznej sesji: „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?”
Organizatorem sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2021 r. była Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest przekazanie uczestnikom projektu wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Dodatkowo, intencją jego organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.
Do udziału w konkursie zaproszone były dwuosobowe zespoły złożone z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół. Z naszej udział w tym projekcie zgłosiły dwie uczennice: Weronika Śmietanka kl.8d i Julia Bąk kl. 8c.
W 2021 r. z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2, uczniowie chętni do uczestnictwa w sesji byli zaproszeni do udziału w specjalnej internetowej edycji konkursu. Dziewczyny wykonały bardzo ciekawą pracę plastyczną za którą otrzymały certyfikat.

Skip to content