22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia Międzynarodowy Dzień  Ziemi

Dzień Ziemi,  jest największym na świecie świętem ekologicznym. Jako pierwszy z ideą troski o niebieską planetę wystąpił John McConnell  na konferencji UNESCO w 1969 r, dotyczącej środowiska naturalnego. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco. Ponadto w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach na wszystkich kontynentach.

Celem jest promowanie proekologicznych postaw
w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r. To corocznie  święto  jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i propagować postawy i zachowania, które będą zapobiegać dalszej dewastacji. Hasło tegorocznego święta naszej planety „Przywróć naszą Ziemię”  uświadamia nam, że każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego.

                            DZIEŃ ZIEMI w PSP nr 1                

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Ratujmy Naszą Planetę” zorganizowanej przez nauczycielkę przyrody i geografii Grażynę Wach. Zgłaszali oni swoje pomysły dotyczące zasad postępowania w życiu codziennym, które przyczynią się do ochrony Ziemi przed dalszymi zniszczeniami. Efektem  jest apel do  mieszkańców naszego miasta, który został przedstawiony  w formie plakatu na tablicach ogłoszeń na terenie Kozienic.

Ponadto na lekcjach przyrody, biologii i geografii odbyły się dyskusje panelowe i prezentacje multimedialne  dotyczące przyczyn i skutków niszczenia środowiska naturalnego. -> prezentacja

Skip to content