Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III

10 marca odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III pod nazwą „Oceany nowych pomysłów”-trening twórczości . Poprowadziła je pani trener – terapeuta „Nowe horyzonty” Wrocław.
Na zajęciach dzieci rozwijały kreatywność ,poznawały własne silne strony, uświadamiały sobie korzyści jakie płyną z codziennego twórczego myślenia, zdobywały umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Warsztaty sfinansowane były z budżetu Gminy Kozienice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III
  • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III
  • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III
  • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III
  • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III
  • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III
  • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III
  • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- III
Skip to content