Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na 123 lata utraciła niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy i Rosja – podzielili między siebie polską ziemię, a Polakom chcieli narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nasz naród nie poddawał się, Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Uczyli swoje dzieci języka polskiego, czytali polskie książki i przekazywali nowym pokoleniom Polaków informacje o ważnych wydarzeniach polskiej historii. Każde pokolenie stawało w obronie najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich powstaniach narodowych z armiami zaborców. Gdy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, komendant Józef Piłsudski stworzył Legiony Polskie – oddziały polskiego wojska, które przyczyniły się do odzyskania wolności naszej Ojczyzny. Ten długo oczekiwany dzień nastąpił 11 listopada 1918 roku. Czcimy go dziś jako Narodowe Święto Niepodległości.

Skip to content