Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Czternastego października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela. Jest to święto, które upamiętnia wydarzenie sprzed wielu lat. Właśnie 14 października 1773 roku utworzono w Polsce, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Komisję Edukacji Narodowej. Było to pierwsze w Europie ministerstwo oświaty publicznej, które zajęło się zreformowaniem polskiego szkolnictwa i o wiele lat wyprzedziło podobne rozwiązania w innych państwach. Król Stanisław August Poniatowski i jego doradcy chcieli, aby dzieci i młodzież były wychowywane na mądrych Polaków, którzy będą dobrze służyć swojej Ojczyźnie. Komisja stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych przez gimnazja aż do uczelni wyższych. Zaczęto nauczać w języku polskim. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego i wychowanie obywatelskie. Wprowadzono też elementy wychowania fizycznego. Zakładano nowe szkoły, a stare zmieniano tak, aby można było uczyć w nich w nowoczesny sposób. Pisano na nowo podręczniki i tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne, przygotowywano pomoce do nauczania. Rozumiano wagę tego przedsięwzięcia, bo przecież taki będzie nasz kraj, jak zostaniemy wykształceni i wychowani!

Nauczycielom życzmy wielu powodów do dumy z wykonywanego zawodu oraz prawdziwej satysfakcji z pracy z dziećmi.

Skip to content