ZDALNE NAUCZANIE

ZDALNE NAUCZANIE

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.  20 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadzające w polskich placówkach oświatowych kształcenie na odległość. Zdalne nauczanie to bardzo duże wyzwanie dla polskich szkół. Podstawą edukacji jest bowiem relacja i nawiązywanie z uczniem kontaktu na odległość

Od tego dnia nauczyciele naszej szkoły świadczą pracę w ramach pozaszkolnego kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem zdalnego nauczania według tygodniowego planu zajęć..

Głównym komunikatorem z uczniami stał się e-dziennik. W nim nauczyciele przedstawiają tematy, dokonują opisu lekcji, powtarzają, wyjaśniają problemy, przygotowują uczniów do sprawdzianów, przesyłają karty pracy, zamieszają linki z programami wzbogacającymi realizowany temat. Stopniowo zostały wprowadzone lekcje online, cieszące się dużym powodzeniem. Nauczyciele w pracy swojej przekazują uczniom dużo czułość, troski, pouczają o konieczności stosowania masek i dezynfekcji. W sposób zdalny prowadzono realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele w tak trudnym czasie wymagającym przekształcenia swojego warsztatu pracy wykazali profesjonalizm i doskonałą organizację.

Dziękujemy uczniom za wzorowe podejście do zdalnej nauki. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie w nauce, które było niezbędne. Dzięki zaangażowaniu wszystkich – nauczycieli, uczniów, pomocy rodziców, w tak innych, niespodziewanych warunkach spowodowanych pandemią, podstawa programowa została zrealizowana zgodnie z planem. Wszystkim dziękujemy i życzymy zdrowia.

Skip to content