Święto Szkoły

Święto Szkoły

Spośród wszystkich szkół w naszym mieście Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej wyróżnia się bogatą, piękną historią. Jest z nami już od 103 lat. Wychowała i wykształciła wiele pokoleń kozieniczan. Od wielu lat Święto Szkoły jest niezwykłym wydarzeniem dla całej społeczności i na stałe wpisało się w tradycję szkolną. Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów zaakceptowanych do realizacji przez dzieci, nauczycieli i rodziców. Ma na celu integrację społeczności szkolnej oraz realizację celów wychowawczych. W dniu 4 czerwca 2004 roku PSP nr 1 otrzymała Sztandar i na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia, na początku czerwca każdego roku obchodzimy uroczystość poświęconą naszej szkole. Sztandar jest symbolem Polski, Narodu, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Dlatego Święto Szkoły rozpoczyna się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Każdą uroczystość zaszczycają swoją obecnością przedstawicie władz i Kościoła, rodzice, nauczyciele uczący i emerytowani, pracownicy, uczniowie i przyjaciele szkoły. W bogatym programie artystycznym dedykowanym całej społeczności widoczne są wszystkie działania szkoły, która zapewnia rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby, uzdolnienia, zainteresowania. Czego życzyć Szkole w takim dniu? Nasza szkoła to społeczność stworzona przez pokolenia uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy pracowali i nadal pracują z pasją, oddając dzieciom swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Życzymy więc Szkole, żeby dalej wychowywała mądrych, światłych, prawych obywateli.

                                          Autor – M. Baczyńska-Kordas, W. Sitkowska

Szkoła to Dzieci, Uczniowie, to Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi –
Wszystkim z okazji tego Święta Dyrekcja Szkoły życzy dużo zdrowia, radości, szczęścia, rozwoju osobistego i zawodowego, sukcesów i spełnienia planów.

   

Serdeczne życzenia kierujemy w stronę Nauczyciel i Pracowników Administracji i Obsługi będących na emeryturze – Święto Szkoły to również Wasze Święto.
Zawsze jesteśmy z Wami. Wszystkiego najlepszego!
M. Sampolińska, D. Jakóbiak
5.06.2020

Skip to content