21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. U. Kochanowskiej w Kozienicach po raz piąty włączyła się w podkreślenie ważności Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, święta, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata oraz w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących, a obchodzone jest 21 lutego.
Dnia 28 lutego br. w PSP nr 1 w Kozienicach miało miejsce rozstrzygnięcie V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego ,,Czy znasz swój język ojczysty?” , który odbył się 6 lutego 2020 roku. Nadrzędnym celem konkursu była popularyzacja języka ojczystego jako części polskiego dziedzictwa kulturowego, pogłębianie zainteresowań literaturą i językiem ojczystym, rozwijanie postawy dbałości o jego piękno i poprawność.
Adresatami konkursu byli uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice. Do konkursu przystąpiło 50 uczniów. Konkurs oceniany był w dwóch poziomach:
I poziom- uczniowie klas V-VI
II poziom- uczniowie klas VII- VIII.
Komisja w składzie: Pani Leokadia Cieślik – przewodnicząca, Danuta Jakóbiak, Barbara Mikos, Paulina Zawadzka wyłoniła laureatów, którzy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe.
W poziomie klas V- VI przyznano trzy I miejsca, pięć miejsc II, sześć trzecich oraz 14 wyróżnień.
W poziomie klas VII- VIII przyznano trzy I miejsca, trzy II, pięć III, 8 wyróżnień oraz 10 za udział.
Program słowno- muzyczny przygotowali uczniowie klasy V d i VI d pod kierunkiem Pani B. Mikos i P. Zawadzkiej.
Uczniowie przypomnieli, że dzięki językowi – pomimo 123 lat zaborów – zdołaliśmy ocalić tożsamość narodową i pozostaliśmy jednym narodem. Język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać.
Za konkurs z ramienia szkoły odpowiedzialne były panie: Barbara Mikos i Paulina Zawadzka. Dekorację wykonała P. Maria Pawelec.
Honorowy patronat nad konkursem objęła Dyr. Szkoły P. Maria Sampolińska.
Uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

                                                                                                   Barbara Mikos, Paulina Zawadzka

 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
 • V edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego
Skip to content