Samorząd Uczniowski przypomina o „Szczęśliwym Numerku”!

Samorząd Uczniowski przypomina o „Szczęśliwym Numerku”!

„Szczęśliwy Numerek” losowany jest przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w obecności jego opiekunów, codziennie przed lekcjami. Wylosowany „Szczęśliwy Numerek” daje możliwość uczniowi do zwolnienia z odpowiedzi. Przypominamy! „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia od: pisania zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek, wykonania prac domowych (pisemnych i ustnych). Samorząd Uczniowski PSP nr 1 zachęca do prowadzenia aktywnego stylu życia, więc „Szczęśliwy Numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 

Samorząd Uczniowski
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Maja Adamska-Rządkiewicz
Magdalena Kalbarczyk

  • Szczęśliwy numerek
  • Szczęśliwy numerek
  • Szczęśliwy numerek
  • Szczęśliwy numerek
  • Szczęśliwy numerek

Skip to content