Używanie telefonów w szkole

Używanie telefonów w szkole

Samorząd Uczniowski PSP nr 1 przypomina, że w naszej szkole obowiązuje ograniczenie w używaniu telefonów komórkowych i pozostałych urządzeń elektronicznych, umożliwiających przeglądanie Internetu przez uczniów. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie jest niedopuszczalne. Telefony powinny być wyłączone i schowane do plecaka. Łamanie tych postanowień skutkować będzie otrzymaniem nieodpowiedniej oceny z zachowania. W wyjątkowych sytuacjach uczeń, za zgodą nauczyciela, może skorzystać z telefonu komórkowego lub skontaktować się z rodzicem poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawcę klasy. Jesteśmy przekonani, że te zasady poprawią wyniki w nauce i polepszą relacje koleżeńskie.

 

Samorząd Uczniowski
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Maja Adamska-Rządkiewicz
Magdalena Kalbarczyk

Skip to content