Podsumowanie akcji pod nazwą „Przyjaciel Porządku”

Podsumowanie akcji pod nazwą „Przyjaciel Porządku”

Celem akcji było utrzymanie bezpieczeństwa, ładu i porządku podczas przerw międzylekcyjnych. Samorząd Uczniowski, przez cały semestr, codziennie, na losowo wybranej przerwie, sprawdzał, czy uczniowie szanują mienie szkoły, dbają onbsp;bezpieczeństwo inbsp;porządek. Po Inbsp;pólroczu wyróżniono pięć klas, które zebrały największą liczbę plusów: 5a, 6a, 6b, 6c, 6d.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

  • Akcja "Przyjaciel porządku"
  • Akcja "Przyjaciel porządku"
  • Akcja "Przyjaciel porządku"
  • Akcja "Przyjaciel porządku"
  • Akcja "Przyjaciel porządku"
  • Akcja "Przyjaciel porządku"
  • Akcja "Przyjaciel porządku"
  • Akcja "Przyjaciel porządku"
  • Akcja "Przyjaciel porządku"
  • Akcja "Przyjaciel porządku"
Skip to content