Bezpieczne wakacje. Nie dla dopalaczy!

Bezpieczne wakacje. Nie dla dopalaczy!

W dniu 14 czerwca 2017 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach odbył się apel pod hasłem „Nie dla dopalaczy!” oraz bezpieczne wakacje. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i uzależnieniami w przystępny sposób przedstawiła klasa Vb pod kierunkiem p. G. Wach. Pokazy taneczne, przygotowane przez p. R. Gołdę, wykonały dziewczęta z klasy IVd. W apelu uczestniczyli uczniowie klas  O – III oraz IV – VI. Podczas apelu głos zabrała również p. dyr. M. Sampolińska, która pouczyła dzieci na temat bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji.

  • Nie dla dopalaczy!
  • Nie dla dopalaczy!
  • Nie dla dopalaczy!
  • Nie dla dopalaczy!
  • Nie dla dopalaczy!
  • Nie dla dopalaczy!
  • Nie dla dopalaczy!
Skip to content