Koncert Mikołajkowy

Koncert Mikołajkowy

Dnia 5 grudnia 2016 roku, uczniowie naszej szkoły wybrali się na folklorystyczny koncert zorganizowany przez Szkołę Muzyczną w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach. Koncert prowadzony przez absolwentów Szkoły Muzycznej miał formę opowieści słowno-muzycznej i był zróżnicowany pod względem charakteru i dynamiki. Różnorodna tematyka zapoznała dzieci z instrumentami oraz utworami muzycznymi.  Dzieci aktywnie uczestniczyły w koncercie zadając pytania i odpowiadając na nie oraz śpiewając piosenki. Koncert miał na celu nie tylko zapoznanie dzieci z samą muzyką lecz również instrumentem, z którego się ona wydobywa, z jego nazwą, budową, sposobem grania. Prezentowane fragmenty utworów muzyki klasycznej i ludowej oraz wykonywane piosenki były przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci i wzbudziły ogromne zainteresowanie.

Maja Adamska-Rządkiewicz

Wioletta Caban

Ilona Staromłyńska

  • Koncert Mikołajkowy
  • Koncert Mikołajkowy
  • Koncert Mikołajkowy
  • Koncert Mikołajkowy
  • Koncert Mikołajkowy
  • Koncert Mikołajkowy
  • Koncert Mikołajkowy
  • Koncert Mikołajkowy
Skip to content