Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 28.09.2016 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje pomysły na to jak można urozmaicić czas spędzany w szkole. Wszyscy kandydaci wykazali liczne inicjatywy na to jak można ulepszyć szkolną rzeczywistość. Uprawnionymi do głosowania byli przedstawiciele wszystkich klas 1-6 (trójki klasowe). W głosowaniu wzięło udział 63 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 5 kandydatów klas szóstych. Opiekunowie Samorządu czuwali nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonali obliczeń głosów. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Maja Adamska-Rządkiewicz oraz Renata Gouda.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład Samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

  1. Mateusz Kowalik kl. VI a – 34 głosów- PRZEWODNICZĄCY
  2. Natan Wojnowski kl. VI a – 19 głosów – ZASTĘPCA
  3. Joanna Cichowlas kl. VI a– 10 głosów.- SEKRETARZ

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Nowo wybrany Samorząd Uczniowski już od pierwszych dni zaczął prężnie działać na rzecz szkoły i całego środowiska uczniowskiego. Zainicjował zbiórkę puzzli, gier planszowych, maskotek, zabawek oraz książek na rzecz dzieci ze szkolnej świetlicy i oddziału „0” oraz zainicjował wprowadzenie „Szczęśliwego Numerka”, który zwalnia od odpowiedzi ustnej w danym dniu oraz daje możliwość bycia „nieprzygotowanym” bez wykorzystywania limitu.

 

Skip to content