3.png
2.png
1.png

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem,
który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością,
która pozostaje zawsze otwarta.”

Jan Paweł II

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na Dziecko – Ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości.

W szkole panuje atmosfera przyjaźni, wzajemnej akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych, a także w relacjach uczniów niepełnosprawnych.
Szkoła sprzyja twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące zarowkanauczycieli, uczniów i rodziców. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami /opiekunami/ w procesie kształcenia i wychowania.
Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W szkole czynione są wszelkie starania, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.
Wszystkie działania szkoły zapewniają rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby, rozwijają uzdolnienia i zainteresowania poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Upowszechniają zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne.
Szkoła wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju i przestrzegania praw człowieka.

„Dziecko chce być dobre. Jeżeli nie umie – naucz
jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

TO NACZELNA ZASADA NASZEJ SZKOŁY

Skip to content