Sztandar Szkoły

Uroczystość wręczenia sztandaru szkole odbyła się
dnia 4 czerwca 2004 r.

„Przyjmujemy ten Sztandar jako wyraz najwyższego uznania dla szkoły

i Jej najgodniejszy symbol”.

PATRONAT HONOROWY NAD PRZEBIEGIEM UROCZYSTOŚCI OBJĄŁ:

Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice

Program uroczystości:

9.20 – zbiórka wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów;

9.30 – przejście do kościoła parafialnego w następującym szyku:

  • zaproszone poczty sztandarowe;
  • poczet sztandarowy naszej szkoły;
  • dyrekcja, pracownicy szkoły, goście;
  • klasy w kolejności: 0, I, II, II, IV, V, VI pod opieką wychowawców i rodziców;

10.00 – msza w kościele św. Krzyża oraz poświęcenie sztandaru szkoły;

10.45 – powrót uczestników do szkoły;

11.15 – otwarcie uroczystości i powitanie gości;

11.30 – wręczenie sztandaru Dyrektor Marii Sampolińskiej przez Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietankę;

11.45 – ślubowanie uczniów;

11.55 – umieszczanie pamiątkowych gwoździ w drzewcach sztandaru przez honorowych gości, nauczycieli i pracowników szkoły;

12.15 – wystąpienia okolicznościowe;

12.30 – występy artystyczne uczniów;

13.00 – zwiedzanie szkoły oraz podziękowania i wpisy do księgi pamiątkowej;

13.30 – wspólny obiad.

Wprowadzenie sztandaru do kościoła św. Krzyża w Kozienicach.
Przygotowanie sztandaru do poświęcenia.
Wyjście uczestników uroczystości z kościoła.
Przemarsz ulicami miasta w drodze do szkoły.
W oczekiwaniu na sztandar...
Uroczyste powitanie uczestników imprezy przez Dyrektor szkoły Panią Marię Sampolińską.
Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka wręcza sztandar Dyrektor Marii Sampolińskiej.
Przekazanie sztandaru uczniom przez Panią Dyrektor.
Goście przybyli na uroczystość wręczenia sztandaru: Senator RP Zbigniew Gołąbek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Barbara Skałbania, Mazowiecki Kurator Oświaty Marian Popis, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Stąpór, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, Dyrektor Wydziału Edukacji Lucyna Malec.
Umieszczanie pamiątkowych gwoździ w drzewcach sztandaru.
W trakcie uroczystości głos zabierali przybyli goście. Na zdjęciu Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Stąpór
i Krystyna Brzezińska. Jej firma wykonała sztandar.
Goście
Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP nr 1 w Kozienicach: humorystyczna scenka z życia szkoły,
taniec nowoczesny
i taniec ludowy.
Skip to content