SZKOLNA ŚWIETLICA

Czynna w każdym dniu od godz. 7.00 do 16.30

W godz. 7.00 – 8.00 wszystkie dzieci bez względu na przynależność do grupy przebywają w świetlicy nr 6

Od godz. 11.30 lub 12.30 obowiązuje podział na grupy; dzieci przebywają w wyznaczonych świetlicach zgodnie z planem – > pobierz

REGULAMIN ZAPISU DZIECI DO SZKOLNEJ ŚWIETLICY

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA NOWY ROK SZKOLNY TRWAJĄ OD:
1 MARCA DO 31 MARCA
20 SIERPNIA DO 30 SIERPNIA

  1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących  oraz matek/ojców pracujących i samotnie wychowujących dzieci;
  2. Wiek dziecka /KL. 1,2,3 i chętne dzieci z pozostałych klas/
  3.  Zapis odbywa się zgodnie ze szkolną procedurą:
  • wypełnienie KARTY ZAPISU

pobranie druku: świetlica, sekretariat szkoły, strona internetowa www.psp1kozienice.pl;

– wypełnione / kompletne/ karty należy składać w sekretariacie szkoły;

  • weryfikacja KART dokonywana jest przez szkolną komisję;
  • ogłoszenie listy przyjętych

1 LISTA – około 12.04   / dokładna data wskazana w bieżących informacjach/
2 LISTA – około 31.08 /dokładna data wskazana w bieżących informacjach/

  1. Niedostarczenie dokumentu lub niedokładne wypełnienie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do świetlicy.
  2. W sytuacji, gdy dziecko nie zgłosi się do świetlicy w ciągu dwóch pierwszych tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego bez usprawiedliwienia traci miejsce w świetlicy na korzyść kolejnych oczekujących do zapisu dzieci.*

W PRZYPADKU POSIADANIA WOLNYCH MIEJSC SZKOŁA MOŻE ZAPEWNIĆ OPIEKĘ DZIECIOM RODZICÓW NIEPRACUJĄCYCH

 

Skip to content