ZAPISY DZIECI DO SZKOLNEJ ŚWIETLICY

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZAPISY DO ŚWIETLICY  NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 TRWAJĄ OD:

  • 1 MARCA DO 28 MARCA
  • 16 SIERPNIA DO 26 SIERPNIA
  1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących  oraz matek/ojców pracujących i samotnie wychowujących dzieci;
  2. Wiek dziecka /KL. 1,2,3 i chętne dzieci z pozostałych klas/
  3. Zapis odbywa się zgodnie ze szkolną procedurą:

WYPEŁNIENIE KARTY ZAPISU -> pobierz

Wypełnione /kompletne/ karty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 7:30 – 15:30.

WERYFIKACJA DOKONANA PRZEZ SZKOLNĄ KOMISJĘ

  • Ogłoszenie listy przyjętych:

1 LISTA – 12. 04. 2022
2 LISTA – 31. 08. 2022

  • Niedostarczenie dokumentu lub niedokładne wypełnienie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do świetlicy.
  • W sytuacji, gdy dziecko nie zgłosi się do świetlicy w ciągu pierwszego tygodnia od rozpoczęcia roku szkolnego bez usprawiedliwienia traci miejsce w świetlicy na korzyść kolejnych oczekujących do zapisu dzieci.

W PRZYPADKU POSIADANIA WOLNYCH MIEJSC SZKOŁA MOŻE ZAPEWNIĆ OPIEKĘ DZIECIOM RODZICÓW NIEPRACYUJĄCYCH

Regulamin zapisu dzieci do szkolnej świetlicy -> pobierz

Skip to content