Zarząd  Rady  Rodziców informuje  RODZICÓW  o  wpłatach  na  rzecz uczniów w wysokości   50,00 zł.   od   rodziny  w  roku  szkolnym  2022/2023.

Wpłaty można dokonać:

  • w Sekretariacie Szkoły w godz. 7.30 – 15.30 (za pokwitowaniem na KP)
  • na konto RR nr: 17 1240 5862 1111 0010 5800 9445 BANK PEKAO SA (w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Zebrane fundusze od rodziców zostaną wykorzystane  na:

  • zakup nagród, dyplomów, pomocy dydaktycznych, zakup tablicy interaktywnej,
  • dofinansowanie do wycieczek szkolnych – 25 % wpłat, na urządzenie klasopracowni – 25 % wpłat.

      Za dotychczas dokonane wpłaty, dziękujemy.

Skip to content