„WAKACJE Z JEDYNKĄ – 2022”
PÓŁKOLONIE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży -> pobierz

 • ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, ul. Kościuszki 1

 • TERMIN:
  27.06.2022 – 08.07.2022
  dni: od poniedziałku do piątku;
  czas: od godz. 9.00 do godz. 15.00;
 • MIEJSCE:
  – obszar – PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – ul. Kościuszki 1;
  – telefon do kontaktu: 48 614-53-70.
 • WARUNKI PRZYJĘCIA:
  – zapisanie dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/ polega na:
  zapozaniu z regulaminem ->pobierz
  wypełnieniu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku -> pobierz
  złożenie oświadczenia o  drodze dziecka na półkolonię -> pobierz
  – wiek – dzieci urodzone w latach 2009 do 2014 (klasy 1 – 6);
  – uczniowie ze wzorowym i bardzo dobrym, bądź dobrym zachowaniem;
  – uiszczenie opłaty – 220 zł dla dzieci z terenu Gminy;
  /Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 19.05.2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat
  i terminów półkolonii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2022/
  ; -> pobierz

  – rekrutacja odbywa się w okresie 01.06. – 08.06.2022;
  – ogłoszenie dzieci przyjętych na półkolonię –  10.06.2022;
  – wpłaty za półkolonię od 13.06.2022 – 20.06.2022.

 • INFORMACJE DODATKOWE:
  Dzieci mają zagwarantowane posiłki w ciągu pobytu /obiad, podwieczorek, napój/.
 • PROCEDURA OPŁATY
  – opłaty za półkolonię należy dokonać na rachunek: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach na konto bankowe:
  06 1240 5862 1111 0010 9577 0773
  – w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz imię i nazwisko dziecka;
  – przelewu należy dokonać w dniach 13.06.2022 – 20.06.2022 r.    

Zapisy trwają od 01.06. do 08.06. 2022 w godz. 8.00 – 15.00
Dostarczanie dokumentów do szkoły (wejście od ulicy Kościuszki 1):
1. Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku,
2. Oświadczenia o drodze dziecka na półkolonię

Skip to content