„WAKACJE Z JEDYNKĄ – 2021”
PÓŁKOLONIE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży -> pobierz

 • ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, ul. Kościuszki 1

 • TERMIN:
  okres: 12.07.2021 – 23.07.2021;
  dni: od poniedziałku do piątku;
  czas: od godz. 9.00 do godz. 15.00;
 • MIEJSCE:
  – obszar – PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – ul. Kościuszki 1;
  – telefon do kontaktu: 48 614-53-70.
 • WARUNKI PRZYJĘCIA:
  – zapisanie dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/ polega na:
  wypełnieniu wniosku -> pobierz
  wypełnieniu karty zapisu -> pobierz
  złożenie oświadczenia o  drodze dziecka na półkolonię -> pobierz
  – wiek – od 6 do 12 lat;
  – uczniowie ze wzorowym i bardzo dobrym, bądź dobrym zachowaniem;
  – uiszczenie opłaty – 200 zł dla dzieci z terenu Gminy;
  /Zarządzenie nr 119/2021 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 26.05.2021 w sprawie określenia wysokości opłat
  wnoszonych przez uczestników półkolonii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2021
  /;
  – rekrutacja odbywa się w okresie 07.06. – 11.06.2021;
  – ogłoszenie dzieci przyjętych na półkolonię –  14.06.2020;
  – wpłaty za półkolonię od 01.07.2021 – 08.07.2021.
 • INFORMACJE DODATKOWE:
  – organizacja półkolonii w okresie wakacji będzie prowadzona zgodnie z reżimem sanitarnym określonym przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego;
  – w odniesieniu do obecnych wytycznych półkolonie będą odbywać się bez wycieczek, bez wyjść zorganizowanych, z jak najmniejszym komunikowaniem się jej uczestników – stosownie do procedur bezpieczeństwa placówki.
 • PROCEDURA OPŁATY
  – opłaty za półkolonię należy dokonać na rachunek: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach na konto bankowe:
  06 1240 5862 1111 0010 9577 0773
  – w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz imię i nazwisko dziecka;
  – przelewu należy dokonać w dniach 01.07.2021 – 08.07.2021 r.    

Zapisy trwają od 07.06. do 11.06. 2021 w godz. 8.00 – 15.00   dostarczenie dokumentów:
1. Wniosku na półkolonię,
2. Karty zapisu,
3.Oświadczenia o drodze dziecka na półkolonię
do szkoły wejście od ulicy Kościuszki 1 lub przesłaniu scanu dokumentów drogą elektroniczną na adres psp1kozienice@wp.pl

Dzieci mają zagwarantowane posiłki w ciągu pobytu /obiad, podwieczorek, napój/.

Skip to content