OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I POZALEKCYJNYCH

W naszej szkole dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz:

· utworzyliśmy klasy integracyjne;

· prowadzimy zajęcia rewalidacyjne z dziećmi mającymi różne trudności rozwojowe;

· uczniów, z trudnościami w mówieniu, objęliśmy terapią logopedyczną, prowadzoną na terenie szkoły;

· wprowadziliśmy nauczanie języka angielskiego we wszystkich klasach I oraz drugi język obcy od klasy IV;

· utworzyliśmy w bibliotece szkolnej Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej;

· realizujemy programy autorskie.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności w kołach, organizacjach i klubach sportowych.

SPACER PO NASZEJ SZKOLE
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
 • PSP 1 w Kozienicach
Skip to content