Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Kozienicach
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach
 informuje, że dyżur wakacyjny pełnią:

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach od 01.08.2023r. do 25.08.2023r.
2. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kozienicach od 01.08.2023r. do 25.08.2023r.
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach od 01.08.2023r. do
25.08.2023r.
4. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach od 03.07.2023r. do 31.07.2023r.
5. Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach od 03.07.2023r. do 31.07.2023r.
6. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Świerżach Górnych od 03.07.2023r. do 31.07.2023r.
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach od 03.07.2023r. do
31.07.2023r.

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny  będzie do pobrania ze stron internetowych placówek dyżurujących oraz z sekretariatu szkoły i przedszkola do którego uczęszcza dziecko od dnia 10 maja 2021r.

Wypełniony wniosek  zgodnie  z  zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego należy złożyć (w przedszkolu/szkole), do którego obecnie uczęszcza dziecko od dnia 15 maja 2023r. do 26 maja do  godz. 1500

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w przedszkolu /szkole macierzystej  w dniu 29 maja 2023 r.

Informacja o sposobie opłaty będzie udzielana przez intendentów przedszkoli macierzystych.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz zasad organizacji dyżuru wakacyjnego:  Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 kwietnia 2021 r. -> https://bip.kozienice.pl/zarzadzenie/8309/zarzadzenie-nr-74-2023

Wniosek -> pobierz

 

Skip to content