Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Kozienicach

Dyrektor Karina Szczyrek

Wicedyrektor Małgorzata Ordyńska

Skip to content