Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2024

Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2024

W tym roku nasza szkoła włączyła się aktywnie w obchody Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu.
Jest to największa światowa akcja na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet,  które zachęca szkoły  do zgłaszania  udziału
w programie i promowaniu takich przedsięwzięć. Również i my się zgłosiliśmy!

 Nasza szkoła przygotowała wiele inicjatyw, których celem jest przede wszystkim podejmowanie i propagowanie działań dotyczących bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli, wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz dostarczenie wiedzy, jak pozytywnie wykorzystywać Internet.

W ramach obchodów DBI na terenie naszej szkoły odbyły się:

  • W klasach I – III oraz oddziałach przedszkolnych: prelekcje, bajki i filmy edukacyjne na temat zasad bezpieczeństwa
    w sieci omawiane przez wychowawców, prace plastyczne wykonane samodzielnie przez uczniów młodszych klas.
  • W klasach IV – VIII: na lekcjach informatyki oraz godzinach wychowawczych  przeprowadzono zajęcia poświęcone tematyce zagrożeń w sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej.

¬  Uczniowie zapoznali się z netykietą, czyli zbiorem reguł właściwego, przyzwoitego zachowania się w sieci,

¬  Poznali negatywne skutki zjawiska zw. hejtingiem, czyli hejtu internetowego,

¬  Rozmawiali, czy przyjaźń w Internecie jest możliwa,

¬  Wykonywali także plakaty, które obrazowały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,

  • Ponadto uczniowie klasy 6a wzięli udział w zajęciach z wykorzystaniem Minecraft Education, których współorganizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach.
  • Również nauczyciele mieli możliwość głębszego zaznajomienia się z omawianym tematem, m. in. poprzez udział
    w konferencji z okazji DBI, zapoznanie się z pakietem materiałów edukacyjnych wspierających i propagujących  pozytywne wykorzystanie Internetu.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w naszej szkolnej akcji oraz nauczycielom i rodzicom, którzy z całą serdecznością ich w tym wspierali.  

Skip to content