Minecraft Education

Minecraft Education

W naszej szkole w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 06 lutego odbyło się między innymi spotkanie z przedstawicielami policji z Komendy Powiatowej z Kozienic.

Na początku spotkania przedstawiciele policji przeprowadzili krótką prelekcję na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Poruszyli kwestie takie jak kontrolowanie czasu spędzanego online, ochrona prywatności, rozpoznawanie zagrożeń, jak również odpowiedzialne korzystanie z różnych platform internetowych.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i w pracowni komputerowej przeprowadzano zajęcia z wykorzystaniem Minecraft Education. Gry edukacyjne są świetnym sposobem na przekazanie dzieciom ważnych informacji i umiejętności w sposób atrakcyjny i interesujący. Uczniowie wykonywali określone zadania, zdobywając wiedzę na temat dobrych praktyk  w sieci.

Podczas gry funkcjonariusze policji obserwowali uczniów, udzielali wskazówek i odpowiadali na pytania. Uczniowie pracowali w grupach, co pozwoliło na rozwinięcie umiejętności współpracy i komunikacji.

Po zakończeniu zajęć uczniowie mieli możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami i refleksjami. Wielu z nich podkreślało, jak interesujące i pouczające były te zajęcia. Chwalili również prowadzących za ciekawą i angażującą prezentację.

Zajęcia z Minecraft Education były użyteczne i edukacyjne, a jednocześnie dostarczyły uczniom dużo radości i zabawy. Uczestnictwo w takich inicjatywach, jak Dzień Bezpiecznego Internetu, jest niezwykle ważne dla kształtowania świadomości uczniów dotyczącej zagrożeń online oraz umiejętności odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Skip to content