20 listopada-Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada-Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W dniu 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, zwaną też Konstytucją Praw Dziecka. Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka, które nie ukończyło 18 lat.

Polska będąc członkiem Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.

W naszej szkole jak co roku upamiętniamy ten dzień przeprowadzając pogadanki na godzinach z wychowawcą.W ten dzień przybliżamy też postać Janusza Korczaka, który uważany jest za człowieka, który jako jeden z pierwszych zapoczątkował walkę o prawa dziecka .

Skip to content