Udział w akcji „Szkoła pamięta”

Udział w akcji „Szkoła pamięta”


W roku szkolnym 2023/2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozienicach włączyła się do patriotycznej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Akcja odbywała się w okresie szczególnym, kiedy wspominamy zarówno naszych bliskich, jak mi tych, którzy zapisali się w historii całego narodu i społeczności lokalnej. Szkoła jest miejscem, które dostarcza nie tylko wiedzy i umiejętności, ale pełni również rolę strażnika naszej historii, tradycji i wartości.
Podejmowane działania w ramach akcji to:
➢ gazetki tematyczne (1 listopada, z dziejów Kozienic, postacie historyczne związane z Kozienicami);
➢ filmy edukacyjne: – Tradycje Wszystkich Świętych w Polsce- Kozienice w fotografii- Kozienice przewodnik po zabytkach;
➢ odwiedzenie miejsca pamięci – uporządkowanie grobów i zapalenie zniczy na mogiłach: Bojowników Wolności (mogiły legionistów z I wojny światowej), żołnierzy z czasów II wojny światowej oraz znanych kozieniczan;
➢ rozmowy na godzinach wychowawczych (tradycje Wszystkich Świętych);
➢ lekcje tematyczne – „Kartka z kalendarza”;
➢ prace plastyczno–techniczne uczniów;
➢ prezentacje multimedialne dotyczące 1 listopada.

Działania poszczególnych klas:
• Oddział przedszkolny (grupa 3 – latki) – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność
• Oddział przedszkolny (grupa 4,5 – latki) – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność
• Oddział zero – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność
• Klasa I a – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność. Prace plastyczno – techniczne – Zniczez kolorowego papieru
• Klasa I b – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność
• Klasa II a – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność
• Klasa II b – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność• Klasa III a – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność oraz grobu pana Jana Marka (byłego dyrektora szkoły)
• Klasa IV b – Lekcja tematyczna dotycząca Święta Zmarłych
• Klasa IV c – Lekcja tematyczna dotycząca Święta Zmarłych, gazetka na 1 listopada, materiały dydaktyczne „Kozienice w fotografii”
• Klasa V a –„Kartka z kalendarza” – lekcja wychowawcza, zajęcia z języka polskiego, pogadanka tematyczna, prezentacja multimedialna
• Klasa V b – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność, projekcja filmu o tematyce patriotycznej
• Klasa VI a – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność, pogadanka tematyczna, film prezentujący historię rozbiorów i czasu odzyskania przez Polskę niepodległości
• Klasa VI b – Wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność
• Klasa VII a – Rozmowa dydaktyczna dotycząca Pana Jana Marka byłego dyrektora szkoły
• Klasa VII b – Lekcja tematyczna dotycząca Święta Zmarłych
• Klasa VII c – Pogadanka na lekcji wychowawczej dotycząca Święta Zmarłych, prezentacja zdjęć „Jak dbam o groby najbliższych”?, wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, upamiętnienie Bojowników o Wolność
• Klasa VIII a – Rozwiązywanie zadań matematycznych o treści patriotycznej (żołnierskiej)
• Klasa VIII b – Prezentacja multimedialna dotycząca święta 1 listopada, odszukiwanie pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty przekazywane z pokolenia na pokolenie).

Działania miały na celu uwrażliwienie wychowanków w kwestii potrzeby pielęgnowania pamięci o bohaterach oraz tradycjach narodowych i lokalnych.

Skip to content