Otwarte konsultacje społeczne

Otwarte konsultacje społeczne

Zapraszamy Państwa na otwarte konsultacje społeczne w sprawie utworzeniu ponadregionalnego produktu turystycznego: Blue Valley – Wiślanym Szlakiem. 18 października (godz. 8:30-11:00), sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kozienicach (II piętro)

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na stronie: https://forms.gle/tthJR2yrhCNxgtbd9

Osoby zarejestrowane otrzymają potwierdzenie udziału. Szlak Blue Valley ma przebiegać przez cztery województwa: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie oraz świętokrzyskie. Korzystając z ich z walorów przyrodniczych, kulturowych i infrastrukturalnych szlak będzie się składał z trasy rowerowej wytyczonej wzdłuż brzegów Wisły, przystosowanej dla kajakarzy infrastruktury wodnej Wisły i jej dopływów, tj. Sanu, Wieprza, Chodelki, Wyżnicy, Nidy, a także miejsc postojowych dla turystów kamperowych. Zatem symbolami tego szlaku będą rower, kajak oraz kamper. Obecnie trwają prace nad koncepcją produktową szlaku, która stanie się załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Ich częścią są konsultacje z interesariuszami nowego produktu, na które jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Za opracowanie koncepcji produktowej szlaku, a w tym także za przeprowadzenie konsultacji, odpowiada, wyłoniona w przetargu, Agencja Marketingowa Locativo z Krakowa.

Skip to content