WAKACJE Z JEDYNKĄ – 2023

WAKACJE Z JEDYNKĄ – 2023
 • TERMIN:
  07.07.2023 – 21.07.2023
  dni: od poniedziałku do piątku;
  czas: od godz. 9.00 do godz. 15.00;
 • MIEJSCE:
  – obszar – PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – ul. Kościuszki 1;
  – telefon do kontaktu: 48 614-53-70.
 • WARUNKI PRZYJĘCIA:
  – zapisanie dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/ polega na:
  zapoznaniu z regulaminem ->pobierz
  wypełnieniu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku -> pobierz
  złożenie oświadczenia o  drodze dziecka na półkolonię -> pobierz
  – wiek – dzieci urodzone w latach 2010 do 2015 (klasy 1 – 6)
  – uczniowie ze wzorowym i bardzo dobrym, bądź dobrym zachowaniem;
  – uiszczenie opłaty – 250 zł; /Uczestnik spoza gminy Kozienice 430 zł – w przypadku wolnych miejsc/
    Zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 11.05.2023 w sprawie określenia wysokości opłat i terminów półkolonii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2023
  • rekrutacja odbywa się w terminie 17.05. – 24.05.2023;
  • ogłoszenie dzieci przyjętych i nieprzyjętych na półkolonię – 26.05.2023;
  • wpłaty za półkolonię w terminie od 12.06. – 16.06.2023;
 • INFORMACJE DODATKOWE:
  Dzieci mają zagwarantowane posiłki w ciągu pobytu /obiad, podwieczorek, napój/.
 • nie przyjmujemy dzieci na jeden tydzień półkolonii;
 • nie ma odliczenia za żywienie;
 • liczba dzieci w grupie pod opieką jednego opiekuna: 15 osób – dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia i do 20 osób – dzieci powyżej 10 roku życia;
 • brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii w placówce:
 • warunek przyjęcia dziecka na półkolonię: brak zaległości w płatności za bieżące żywienie dziecka w placówce;
 • PROCEDURA OPŁATY
  – opłaty za półkolonię należy dokonać na rachunek: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach na konto bankowe:
  06 1240 5862 1111 0010 9577 0773
  – w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz imię i nazwisko dziecka;
  – przelewu należy dokonać w dniach 13.06.2022 – 26.06.2023 r. 
   zapisy trwają od 17.05. do 24.05. 2023 r. w godz. 8.00 – 15.00
Skip to content